Είναι ένας ιστότοπος με περιεχόμενο πληροφοριακό,πολιτιστικό,λαογραφικό,ιστορικό και ότι άλλο συνεπάγεται,αποκλειστικά για την ανάδειξη αυτού του τόσο αγαπημένου τόπου του Άνω Βοΐου του Χωριού μας το ΠΟΛΥΚΑΣΤΑΝΟ.
Για να μαθαίνουμε και προπαντός να μην ξεχάσουμε πότε!!!!!!

Πέμπτη, 5 Ιουνίου 2014

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το αριθμ. 22/12-11-2013 πρακτικό συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου Βοΐου. 
Αριθμ. Απόφασης 356/2013 
Περίληψη 
Έγκριση του Τεχνικού Προγράμματος 2014. 

Στην Σιάτιστα και στο Δημαρχιακό κατάστημα, σήμερα στις 12 Νοεμβρίου 2013, ημέρα Τρίτη και ώρα 17.30 το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Βοΐου συγκεντρώθηκε σε τακτική συνεδρίαση, ύστερα από την υπ΄ αριθ. πρωτ. 30790/7.11.2013 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, η οποία επιδόθηκε στον καθένα δημοτικό σύμβουλο και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87). 
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία επειδή σε σύνολο 27 Δημοτικών Συμβούλων, βρέθηκαν παρόντες (21) και (8) Εκπρόσωποι & Πρόεδροι Τοπικών και Δημοτικών Κοινοτήτων, οι οποίοι είχαν προσκληθεί, ήτοι: 


Διαβάστε περισσότερα πατήστε ΕΔΩ

Πηγή: http://et.diavgeia.gov.gr/

Δεν υπάρχουν σχόλια: