Είναι ένας ιστότοπος με περιεχόμενο πληροφοριακό,πολιτιστικό,λαογραφικό,ιστορικό και ότι άλλο συνεπάγεται,αποκλειστικά για την ανάδειξη αυτού του τόσο αγαπημένου τόπου του Άνω Βοΐου του Χωριού μας το ΠΟΛΥΚΑΣΤΑΝΟ.
Για να μαθαίνουμε και προπαντός να μην ξεχάσουμε πότε!!!!!!

Τετάρτη, 2 Ιουλίου 2014

Έγκριση περιβαλλοντικών όρων για την κατασκευή και λειτουργία του έργου : «Αιολικό πάρκο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, συνολικής ισχύος 38,00 ΜW και τα συνοδά του έργα (οδοποιίας – διασύνδεσης), της εταιρίας «ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΠΑΛΑΙΟΚΡΙΜΗΝΙ – Ε. ΤΖΑΒΑΡΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.» µε δ.τ. «Α.Π. ΠΑΛΑΙΟΚΡΙΜΗΝΙ», στη θέση “Παλαιοκριµήνι” στο ∆. Βοϊου


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ 
 ΗΠΕΙΡΟΥ – ∆ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ 
ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ 
ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 
∆/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
ΚΑΙ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ ∆ΥΤΙΚΗΣ 
ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ 
ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
ΚΑΙ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ 
Κοζάνη, 31/08/2012

Αριθµ. Πρωτ.: 26960/1157


ΘΕΜΑ : Έγκριση περιβαλλοντικών όρων για την κατασκευή και λειτουργία του
έργου : «Αιολικό πάρκο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, συνολικής
ισχύος 38,00 ΜW και τα συνοδά του έργα (οδοποιίας – διασύνδεσης), της
εταιρίας «ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΠΑΛΑΙΟΚΡΙΜΗΝΙ – Ε. ΤΖΑΒΑΡΑΣ &
ΣΙΑ Ε.Ε.» µε δ.τ. «Α.Π. ΠΑΛΑΙΟΚΡΙΜΗΝΙ», στη θέση
“Παλαιοκριµήνι” στο ∆. Βοϊου / ∆.Ε. Τσοτυλίου / Τ.Κ. Πολυκάστανου,
∆.Κ. Πενταλόφου / Τ.Κ. Βυθού & Πενταλόφου (της Περιφ. Ενότητας
Κοζάνης) και στο ∆ήµο Νεστορίου / Κοινότητα Κυψέλης, ∆.Κ. Αρρένων /
Τ.Κ. Επταχωρίου (της Περιφ. Ενότητας Καστοριάς), στην Περιφέρεια∆υτικής Μακεδονίας.

Πατήστε εδώ για να δείτε το άρθρο

Δεν υπάρχουν σχόλια: