Είναι ένας ιστότοπος με περιεχόμενο πληροφοριακό,πολιτιστικό,λαογραφικό,ιστορικό και ότι άλλο συνεπάγεται,αποκλειστικά για την ανάδειξη αυτού του τόσο αγαπημένου τόπου του Άνω Βοΐου του Χωριού μας το ΠΟΛΥΚΑΣΤΑΝΟ.
Για να μαθαίνουμε και προπαντός να μην ξεχάσουμε πότε!!!!!!

Τετάρτη, 2 Ιουλίου 2014

Απόψεις επί της εγκατάστασης και λειτουργίας του Έργου: «ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ισχύος 38,0 MW στη θέση Παλαιοκριμίνι της Δ.Ε. Τσοτυλίου (Τ.Κ. Πολυκάστανου) & Δ.Ε. Πενταλόφου (Τ.Κ. Βυθού).

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΒΟΪΟΥ
Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το αριθμ. 30/10-8-2011 πρακτικό συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου Βοΐου.
Αριθμ. Απόφασης 228/2011
Περίληψη

Απόψεις επί της εγκατάστασης και λειτουργίας του Έργου: «ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ισχύος 38,0
MW στη θέση Παλαιοκριμίνι της Δ.Ε. Τσοτυλίου (Τ.Κ. Πολυκάστανου) & Δ.Ε. Πενταλόφου
(Τ.Κ. Βυθού).Στην Σιάτιστα και στο Δημαρχιακό κατάστημα, σήμερα στις 1O Αυγούστου 2011, ημέρα
Τετάρτη και ώρα 18.30 το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Βοΐου συγκεντρώθηκε σε τακτική
συνεδρίαση, ύστερα από την υπ΄ αριθ. πρωτ. 20307/5.8.2011 έγγραφη πρόσκληση του
Προέδρου, η οποία επιδόθηκε στον καθένα δημοτικό σύμβουλο και δημοσιεύθηκε νόμιμα,
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία επειδή σε σύνολο 27 Δημοτικών
Συμβούλων, βρέθηκαν παρόντες (24) και (20) Πρόεδροι και Εκπρόσωποι των Δημοτικών και
Τοπικών Κοινοτήτων, οι οποίοι είχαν προσκληθεί, ήτοι:
ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
Παρόντες Απόντες
1 Μακρής Χρήστος, Πρόεδρος 1 Λυσσαρίδης Χρήστος
2 Βλαχάβα Μαρία 2 Νιόπλιας Γεώργιος
3 Γαρούφος Παναγιώτης 3 Σίμος Ηλίας
4 Γιώτης Θεόκλητος
5 Δελημάνης Κωνσταντίνος
6 Ζευκλής Χρήστος
7 Ζιμπιλίδης Αλέξανδρος
8 Κατσικάς Αθανάσιος
9 Καραμπατζιάς Μιχαήλ
10 Κισκίνη Καλλιόπη
11 Κόλιας Δημήτριος
12 Κολίτσας Αριστείδης
13 Λαμπρόπουλος Δημήτριος
14 Λιανός Ανδρέας
15 Παπαϊωάννου Βασίλειος
16 Παλασόπουλος Δημήτριος
17 Παπαδιώτη Γλυκερία
18 Παπασίμου Συμεών
19 Περπερής Παναγιώτης
20 Πήττας Θεόδωρος
21 Σταμπολούς Βασίλειος
22 Στεργίου Χρήστος
23 Τσαρτσαμπαλίδης Γεώργιος
24 Ώττας Βασίλειος
ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ (ΠΑΡΟΝΤΕΣ)
ουδείς
ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ (ΠΑΡΟΝΤΕΣ)
1 Τζάνας Παύλος, Δαμασκηνιάς
2 Παπαϊωάννου Χρήστος, Μικροκάστρου

Πατήστε εδώ για να διαβάσετε το άρθρο

Δεν υπάρχουν σχόλια: